Den 21:e upplagan av den iranska ­lmfestivalen i Stockholm, Yari, kommer att hållas i 30:e och 31:e oktober 2021 med parollen om global vänskap. Alla artister som vill deltaga i kategorin kort­lmer. Om du vill delta i festivalen, skicka dina kort­lmer till Yari Film Kommittee innan 1 oktober.

Uppläggningsvillkor:

  • Filmen ska relatera till utbildning, barn, kvinnor, miljö och klimat
  • Kort­lmen ska vara mindre än 15 minuter.
  • Kort­lmens produktionsdatum ska vara från 2019
  • Inlämnings tid (Deadline): 1 oktober 2021
  • Ansökan ska skickas till helen@yari.se

* Om någon ­lm väljs, kommer den o‑ciella inbjudan att meddelas av YARI Film Kommittén.

Med respekt och vänskap

Helen Hemmati Hammarström

ART DIREKTÖR för den 21: a iranska ­lmfestivalen i Stockholm, YARI